ARDUINO
Robotyka,
Programowanie i wiele więcej!

Poza oficjalną dystrybucją Arduino, dostępne są również moduły stworzone na podstawie Arduino Open Source, które również są kompatybilne z Arduino.

Adafruit Metro 328

DFRobot Mega 2560 v2

A-Star 32U4 Micro 5V/16MHz

RedBoard SparkFun